Γενικές Πληροφορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει στις 9-10 Μαΐου 2019, τη μεγάλη ετήσια συνάντηση τελειόφοιτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στελέχη επιλογής προσωπικού ελληνικών και διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τις ώρες 10:00-17:00 και θα είναι αυστηρά προγραμματισμένες για κάθε υποψήφιο.

DSC_0152.JPG

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΑ_2.JPG


Δείτε τη Λίστα Επιχειρήσεων
που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

PWC_2.JPG

Προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή σας στις Συνεντεύξεις

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε ένα από τα εργαστήρια του Γραφείου Διασύνδεσης σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και την διαχείριση της συνέντευξης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες ημέρες και ώρες (απαιτείται δήλωση συμμετοχής):

2 Απριλίου 2019: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και προετοιμασία για τη Συνέντευη, αίθουσα Συνεδρίων, 13:00-15:00, Skywalker

11 Απριλίου 2019: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και προετοιμασία για τη Συνέντευξη, αίθουσα Συνεδρίων, 15:00-17:00, ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Υλικό προετοιμασίας: 
Επιλογή εταιριών-Προγραμματισμός Συνεντεύξεων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
mba

afi

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
mba

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ